• English
 • Čeština
 • Polski

Cele / Zadania / Misja

Cele / Zadania / Misja

 

Cele Venta – Trans Europe

 

 • Optymalizacja procesu wiarygodnego, terminowego przepływu ładunków od klienta do odbiorcy /jakościowa dostawa towarów z minimalnym ryzykiem/

 

Zadania Venta – Trans Europe

 

 • Skrócenie czasu przewozu
 • Skrócenie czasu przetwarzania informacji
 • Szybka reakcja na indywidualne potrzeby klienta
 • Planowanie i pilna kontrola ładunków (optymalna dystrybucja obrotu ładunków)
 • Przewidywanie możliwych wydarzeń
 • Osiągnięcie elastyczności w systemie kierowania wewnątrz firmy
 • Przestrzeganie wymagań, monitorowanie jakości usług partnerów (przewoźników, ubezpieczycieli)
 • Podejście indywidualne do każdego klienta (opracowanie indywidualnego dla każdego klienta systemu obsługi)

 

Misja Venta – Trans Europe

 

 • Pewny rozwój razem z naszymi partnerami, zapewnienie wiarygodnych i terminowych usług transportowych wysokiej jakości zarówno na rynku rosyjskim, jak i na rynkach międzynarodowych.